Đào tạo Fresher lập trình Nhúng


A. Giới thiệu về khóa đào tạo

Diễn ra trong thời gian tối đa 3 tháng, Khóa đào tạo sẽ giúp các bạn Tân binh:
- Có đầy đủ các thông tin về Fsoft,
- Được bổ sung các kiến thức, kỹ năng chuyên môn
- Hình thành kỹ năng làm việc tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình trong Fsoft.
- Sau khóa học, các bạn Tân binh sẽ có khả năng làm thuần thục các công việc cơ bản trong các dự án nhúng
của công ty, tiếp cận nhanh các kỹ thuật, công nghệ mới & đặc thù trong dự án.

B. Mô tả chương trình học

Diễn ra trong thời gian tối đa 3 tháng, Khóa đào tạo sẽ giúp các bạn Tân binh:
- Có đầy đủ các thông tin về Fsoft,
- Được bổ sung các kiến thức, kỹ năng chuyên môn
- Hình thành kỹ năng làm việc tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình trong Fsoft.
- Sau khóa học, các bạn Tân binh sẽ có khả năng làm thuần thục các công việc cơ bản trong các dự án nhúng của công ty, tiếp cận nhanh các kỹ thuật, công nghệ mới & đặc thù trong dự án.

C. Yêu cầu đối với ứng viên

1. Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật máy tính, Điện tử-Viễn thông, Điều khiển-Tự động hóa, Điện-Điện tử
2. Có hiểu biết các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan đến lập trình C và lập trình nhúng
3. Tiếng Anh trình độ tương đương TOEIC 350 điểm trở lên


D. Khai giảng khóa đào tạo

20-4-2012 và 5-5-2012

E. Nơi đào tạo

Hà Nội

F. Số lượng: 20


F. Hồ sơ ứng viên đủ điều kiện tham gia đào tạo

Bản mềm: CV (theo mẫu), bảng điểm - nộp trước khi ET
Bản cứng: sơ yếu lý lịch, bản sao bằng tốt nghiệp, vv. - nộp khi lên ký HĐ với Fsoft (~3 ngày trước khi bắt đầu)


If you are interested in one of these positions, please send an email with your detailed resumes attached to us as soon as possible, prefer before 15-Apr-2012
FPT Software Center of Training and HR Development
The 4th flr, Toyota My Dinh bldg, 15 Pham Hung str., Cau Giay Dist., Hanoi
+84 904 837 836 l  Tel: +84 4 3795 9028 (ext. 140)
Email: anhltv@fsoft.com.vn
Website: www.career.fpt-software.com