Tuần tới k55 viện Điện bắt đầu được phát giấy phân chuyên ngành (kỷ thuật hoặc đk tự động hóa) các bạn ơi... chuẩn bị đk nhé...