Người Do Thái thường đi bão theo nhóm , sử dụng xe lớn , mục đích của họ là mang tiếng cười và không khí niềm vui tới khắp nơi trong thành phố

Khi đèn đỏ, xe dừng lại , họ chạy ra khỏi xe và nhảy