Có bác nào làm đề tài về Radio over Fiber không? có mô phỏng 1 tuyến cụ thể càng tốt, cho em tham khảo với.