Nhiều khi ta tìm tên ta trên bờ cát
Bỗng giật mình khi chạm fải chữ Q_U_Ê_N!
Lẩn sâu giữa gió và cát trắng
Mịt mù đá bụi_vấn vương...

Thỉnh thoảng ta khắc tên ta trên đá cuội
Thả vào dòng nước những buồn_vui
Bỏ trôi trên sóng những kỉ_niệm
Tìm về những hoài_vọng_xa_xôi...
Hà Nội ngày 4/8/2004