Lịch thi đấu giải bóng đá sinh viên ĐHBKHN 2012

Ngày thi đấu
Giờ
Mã trận
ĐỘI GẶP ĐỘI
Bảng
Ghi chú
Thứ 4
21/3/2012
8h30
8h30
9h50

1
2
Viện KT Hóa học – Viện Điện tử Viễn thông
Viện Cơ khí động lực – Viện Vật lý kỹ thuật

A
B
Thứ 4
28/3/2012
8h00
9h20
3
4
K56 – Viện Kỹ thuật hạt nhân và VLMT
Viện Toán UD và tin học – Viện KHKT Vật liệu
C
D
Thứ 3
3/4/2012
8h00
9h20
5
6
Viện Điện tử Viễn thông – Viện KHKT Nhiệt lạnh
Viện Điện – Viện Vật lý kỹ thuật
A
B
Thứ 4
4/4/2012
8h00
9h20
7
8
Viện Kinh tế Quản lý – Viện KT hạt nhân và VLMT
Viện Cơ khí – Viện KHKT Vật liệu
C
D
Thứ 5
5/4/2012
8h00
9h20
9
10
Viện KT Háo học – Viện Nhiệt lạnh
Viện Điện – Viện Cơ khí Động lực
A
B
Thứ 6
6/4/2012
8h00
9h20
11
12
Viện Kinh tế & Quản lý – K56
Viện Cơ khí – Viện Toán ứng dụng và Tin học
C
D
Thứ 2
9/4/2012
8h00
9h20
13
14
TK1: Nhật bảng A – Nhì bảng B
TK2: Nhất bảng B – Nhì bảng A
Thứ 4
11/4/2012
8h00
9h20
15
16
TK3: Nhất bảng C – Nhì bảng D
TK4: Nhất bảng D – Nhì bảng C
Thứ 6
13/4/2012
8h00
9h20
17
18
BK1: Thắng TK1 – Thắng TK3
BK2: Thắng TK2- Thắng TK4
Thứ 3
17/4/2012
8h15
19
CHUNG KẾT
Tháng BK1- Thắng BK2

Ghi chú:
1. Đúng 8h15phút ngày 21/3/2012, các đội tham dự giải mặc đồng phục thi đấu để khai mạc.
2. Các đội tham gia thi đấu tập trung VĐV trước trận đấu 15 phút để kiểm tra nhân sự và trang phục thi đấu.BAN TỔ CHỨC

http://www.hut.edu.vn/web/vi/thong-b...S_type=content