ai giúp mình cài đặt chương trình thuật toán tìm khóa,phủ tối thiểu,bao đóng, chuẩn hóa 3NF vs