mình đang làm đồ án về thiết kế khuôn đúc, mình đang khảo sát khuôn, có bạn nào biết về procast không, ra tay giúp minh với, minh cam ơn rất nhiều