anh em nào thí nghiệm truyền động điện nhóm N18 của k54, mà cái hôm thứ 2 tuần 30 là buổi đầu ý, cho mình hỏi tình hình anh em đã nhận được tài liệu chưa? hôm ấy mình đợi thầy lâu quá nên bỏ về, chẳng biết nội dung nó thế nào