em đang làm 1 bài báo cáo về mã hóa trong hệ thống CDMA IS-95,nhưng tìm mãi trên mạng không có,em muốn hỏi là thực sự mã hóa trong cdma is 95 là mã hóa những gì,và các cách mã hóa.mong nhận được giải đáp trong thời gian sớm nhất.Xin cảm ơn trước ạ!