Cơ hội làm thêm sv cho sv hs trên hà nội với 2h rảnh 1 ngày, tự chọn ca làm linh động theo thời gian học. Số lượng có hạn. Liên hệ để biết thêm chi tiết: Tnkd: Khoa : 0978 307 650 ( từ 11/3/2012 đến 18/3/2012)