các anh chị có thể giúp em làm bài trường điện từ này không ạ!Điện tích phân bố đều với mật độ điên khối p trong hình cầu bán kính a,tâm tại gốc tọa độ tìm điện thế U,E bên trong và bên ngoài hình cầu??Bài này hơi khó với em