Bro nào giỏi giúp em với
1. Vẽ sơ đồ thiết bị bảo vệ máy biến áp 35/6 - 10K35KV
2. Trình bày phương pháp và biếu thức xác định tổn thất điện năng trong trạm biến áp
?3. Xác định tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong 1 năm trên đường dây ĐDK - 10 Kv. Cấp điện cho 2 phụ tải trên hình vẽ biết C= 1000đ/Kwh
Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	untitled.JPG
Xem:	16
KT :	12,6 KB
ID :	2525
ở (1) là 2000 góc lệch pha 0,8 KVA
(2 ) là 1000 góc lệch pha là 0,7 KVA
Máy em hỏng cad lên vẽ tạm trên paint