m11` cho toi hoi voi ba con oi cao ai biet ve " TRUYEN TI QUA CONG USB KHONG
XIN CHI GIAO CHO TAI LIEU"
no cung giong nhu RS232 ay....... toi cung chua ro lam