Chương trình "Nhịp đập mùa thu" là chương trình trung thu cho trẻ em khó khăn ở HN của CLB TNT.
Mọi người có thể xem thông tin về chương trình tại : http://vyfs.superihost.com/modules.p...=article&sid=3 hoặc website của TNT : http://tnt.vasc.com.vn/

Hôm qua mình vừa họp với CLB TNT về. Hiện nay, chỉ còn 2, 3 ngày nữa là đến ngày tổ chức nhưng Nhịp đập mùa thu thiếu trầm trọng về nhân lực và tài chính. Cụ tỉ như sau :

Nhân lực :
* 10 người có xe máy để chở đồ vào chiều thứ sáu (24/09/2004)
Tập trung tại Cv Tuổi trẻ vào 2 giờ chiều thứ 6
* Khoảng 5 - 10 người (càng nhiều càng tốt) tham gia công việc chuẩn bị vào chiều thứ 5, thứ 6. Ví như : Dựng sân khấu, treo phông màn, làm đèn trung thu lớn...

Money : ít nhất 500 ngàn

Hic...
Nếu ai có thể tham gia hoặc đóng góp xin liên hệ với mình
Nguyễn Trần Nhật Linh, YIM : roberto_vycs, vietnamyouthclubs...