Chào các bạn đồng hương Yên Mô- Ninh Bình, để tạo điều kiện giao lưu học hỏi, tâm sự, giải trí và trao đổi những thông tin về quê hương. HĐH đã lập ra Diễn đàn đồng hương Học sinh- Sinh viên Yên Mô: Yenmohome.info
Rất mong được sự ủng hộ từ các bạn!
Sự nhiệt tình tham gia xây dựng diễn đàn của các bạn sẽ làm ngôi nhà Yenmohome của chúng ta mang đầy tính đoàn kết, và đậm nét quê hương ta. Và hãy tự hào “Tôi là Sinh Viên Yên Mô”