Tài liệu ôn thi tiếng Anh của Oxford Việt Nam (OEA & VTV2): phần Ngữ pháp

Bài 1: Bài giới thiệu
Bài 2: Một số nguyên tắc phát âm của nguyên âm và phụ âm
Bài 3: Một số nguyên tắc xác định trọng âm trong từ tiếng Anh
Bài 4: Mẫu câu trong tiếng Anh (P1)
Bài 5: Mẫu câu trong tiếng Anh (P1)
Bài 6: Ôn tập các thời của động từ (P1)
Bài 7: Ôn tập các thời của động từ (P2)
Bài 8: Ôn tập các thời của động từ (P3)
Bài 9: Động từ, cụm động từ, động từ thành ngữ
Bài 10: Danh từ
Bài 11: Cụm danh từ
Bài 12: Tính từ và trạng từ
Bài 13: Trạng từ
Bài 14: Giới từ
Bài 15: Chuyển đổi từ loại
Bài 16: Mệnh đề trong tiếng Anh
Bài 17: Câu trong tiếng Anh (P1)
Bài 18: Câu trong tiếng Anh (P2)
Bài 19: Luyện tập kỹ năng đọc
Bài 20: Hướng dẫn làm và luyện tập cho bài thi Viết
Bài 21: Cách làm và luyện tập câu trắc nghiệm điền từ
Bài 22: FAQs (P1)
Bài 23: FAQs (P2)
Bài 24: Luyện tập
Bài 25: Luyện tập hướng dẫn chuẩn bị cho ngày thi

Tải về