bạn mình mới là sinh viên năm 2,học lực xuất sắc,Khoa tiếng Nhật,Khoa học xã hội Nhân văn có đc không nhỉ?