Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC), có trụ sở chính ở Hà Nội, là tổ chức nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường hàng đầu ở Việt Nam. IRC là đối tác quan trọng của các tổ chức trong nước và quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Uỷ ban Dân tộc (CEMA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI),...

Hiện nay, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương đang thực hiện chương trình Tuyển dụng Điều tra viên làm việc lâu dài cùng Công ty trong các cuộc khảo sát điều tra kinh tế - xã hội ở trên khắp 63 tỉnh thành của cả nước (hiện nay IRC đang thực hiện cuộc điều tra kỳ cuối 6000 hộ gia đình ở 43 tỉnh tham gia Chương trình Quốc gia 135 Giai đoạn 2. Cuộc điều tra này do UNDP tài trợ (thông tin thêm về cuộc điều tra này: http://procurement-notices.undp.org/...notice_id=7506).

Tham gia Chương trình Tuyển dụng Điều tra viên này, các bạn sẽ có rất nhiều lợi ích, một trong số đó bao gồm:
- Được IRC cấp “Chứng nhận Điều tra viên”
- Được IRC chứng nhận năng lực và kinh nghiệm điều tra
- Có cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng thu thập dữ liệu và kỹ năng nghiên cứu khoa học
- Được ưu tiên tham gia các cuộc điều tra của IRC và nhận được thù lao xứng đáng
- Có cơ hội làm việc và hợp tác lâu dài với IRC
- Được giới thiệu việc làm với các nhà tuyển dụng là đối tác của IRC

Website để tham gia Chương trình Tuyển dụng tại địa chỉ:
http://irc.com.vn/dtv.html

Lưu ý: IRC ưu tiên các bạn biết tiếng dân tộc