Mình tên: bancamden
Nick: bancamdentyb_ntq
Blog: mình có blog chia sẻ kiến thức thiết kế website: bcdonline.net

Rất mong được anh em trong 4 rum giúp đỡ!