HỌC VIỆN DOANH NHÂN INCIP TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

Số lượng: 10


Công việc chính:
+ Kết hợp với bộ phận SALES của Học viện để đưa các khóa học đến với khách hàng
+ Chăm sóc nguồn khách hàng hiện có
+ Nghiên cứu và tiếp cận khách hàng tiềm năng
+ Tham gia tổ chức các sự kiện của Học viện
....
Quyền lợi:
+ Sau khi đăng ký là cộng tác viên, được Học viện đào tạo khóa ngắn ngày về kỹ năng bán hàng và các kỹ năng khác để đảm bảo thực hiện tốt công việc
+ Nhận tiền lương theo kết quả công việc (doanh số) vào ngày mùng 05 tháng kế tiếp.
(chế độ tiền lương theo thỏa thuận của 2 bên)
+ Không ràng buộc về thời gian và địa điểm làm việc
+ Có thể ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Học viện...

Điều Kiện:
+ Nam/nữ năng động, trung thực, nhiệt tình, đang được đào tạo trình độ cao đẳng trở lên (Sinh viên cao đẳng, đại học)
+ Tham dự ít nhất một khóa học của Học viện (Được hưởng ưu đãi 50%)

Lưu ý: Hiện tại Học viện doanh nhân INCIP đang chiêu sinh lớp đặc biệt dành cho sinh viên bao gồm tổng hợp 3 kỹ năng: VIẾT CV, PHỎNG VẤN, THỬ VIỆC do GIẢNG VIÊN TOÀN CẦU chủ giảng(http://nghiadaotao.com/). Khuyến khích các cộng tác viên tham dự khóa học với ưu đãi 50%. (http://incip.edu.vn/vi/news/Khoa-Ky-Nang/)

Liên hệ:
Hồ Thu Hoài - 0975.386.480
Hán Quang Dự - 0982.463.980
Nguyễn Tấn Dũng - 0982.541.480