Hi Sinh viên Bách khoa!
Hiên tại mình muốn thi cao học chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông khoa CNTT. Ai có kinh nghiệm đã và đang thi cao học Bách khoa tư vấn hộ một số thắc mắc của em:
  • Các môn thi đầu vào?
  • Thi ngoại ngữ thì hình thức thi thế nào?
Mong được mọi người giúp đỡ và nếu có tài liệu ôn thi thì tốt quá.
Cảm ơn và mong nhận được giúp đỡ từ mọi người.