Xin hỏi các bạn ở BK. Mình học công nghiệp đang nghiên cứu con robot Shrimp, mình còn đang mắc ở chỗ bài toán động lực học của con này. Mình hỏi xem các bạn có ai có tài liệu về robot này cho mình xin để nghiên cứu. Cám ơn!