Mình muốn làm đề tài về hệ thống Mobile Core PS (SGSN, GGSN,...). Mình hiểu khá sâu về hệ thống và các procedure như attach, create PDP,... nhưng lại không biết gì về mô phỏng. Nên cũng ko biết bắt đầu từ đâu. Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với