Em đang làm 1 bài tập vẽ mạch in về : xây dựng hệ thống giám điện
Giờ phải vẽ mạch nguyên lý , mà em tìm mãi trong thư viện orcad không có : Bộ cảm biến dòng + Bộ so sánh điện áp , ai có thể cho em kí hiệu 2 linh kiện đó trong thư viện orcad được không ạ