ai có tài liệu gì thì gửi lên cho em với
liên hệ 0973686019 hoặc sircanhhv@gmail.com hoặc yahoo rockmp3bka
thiết kế dao cắt..........................