chào mọi người, em là học sinh thpt, em thấy trên cac web nước ngoài có rất nhiều người chế tạo động cơ bằng máy gia công cơ khí, như thế này: http://jerry-howell.com/FarmBoy.html .cho em hỏi liệu ở vn mình có thể chế tạo được như vậy không/ với máy tiện bình thường có thể làm được các chi tiết chính xác như piston,cylinder... không? nếu có chỗ tiên cnc thì $ công như thế nào ???