Em đang làm về đồ án thiết kế truyền lực chính visai đơn có bác nào có bài mẫu, hay tài liệu gì về thiết kế truyền lực chính visai không cho em xin với, gấp quá rồi