các anh khóa trên cho em hỏi.học môn điện tự tưong tự và số của thầy cường thì nên mua sách của tác giả nào về đọc và nên mua sách bài tập của tác giả nào?