hi cả nhà mình vừa mới nhận được đồ án chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động băng tải mã đề số t3.1 của thầy toản đề bắt tính toán thuyết minh và vẽ hộp giảm tốc cả nhà năm ngoái ai đã làm rùi thì cho em xin chút kiên thức và tài liệu với lần đầu tiên em làm nên em chưa hiểu cho lắm và ai trùng đề mình làm được rùi cho mình tham khảo với nha.