Box Download Release được lập ra với mục đích giới thiệu các tài liệu mới upload lên Thư viện số của diễn đàn. Các chủ đề trong box này sẽ được tự động tạo khi một tài liệu nào đó được upload lên Thư viện số.

Để box hoạt động có hiệu quả, các bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Box này chỉ dùng để gới thiệu tài liệu mới, vì vậy, xin đừng tạo các chủ đề xin tài liệu hay chia sẻ tài liệu trong box này.

- Nếu tài liệu nào đó trong box này không download được, hãy comment vào ngay chính chủ đề của tài liệu đó để nhận được sự trợ giúp.

- Các thành viên được phân quyền upload (gồm Uploaders và các nhóm thuộc BQT) xin hãy trợ giúp thành viên khi họ có thắc mắc về tài liệu của mình.