Các bạn có bất cứ vấn đề gì liên quan đến Thư viện số svBK.vn xin hãy truy cập vào diễn đàn Xây dựng thư viện BKLib để thảo luận.

Mọi chủ đề liên quan đến Thư viện số tại các chuyên mục khác sẽ được di chuyển về chuyên mục Xây dựng thư viện BKLib.

Trân trọng thông báo.