Chương trình tính toán và mô phỏng 3D robot của người Việt.
Bạn muốn tính toán mô phỏng robot một cách dễ dàng nhất???
RAS là một giải pháp đơn giản và không kém phần hấp dẫn.
Chương trình cho phép bạn:
Tự động tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.
Việc bạn làm chỉ là:
•Nhập cấu hình robot cần mô phỏng.
•Nhập các vật thể 3D .
•Nhập quỹ đạo,các thông số thời gian,sai số kiểm soát...
Chương trình sẽ giúp bạn:
•Tính toán robot tự động nhờ liên kết với Maple .
•Mô phỏng hoạt động của robot.
•Trích xuất dữ liệu ra biểu đồ .
•Và vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển.

Để biết rõ hơn về phần mềm các bạn có thể vào đây để biết thêm chi tiết cũng như download phần mềm .
http://rashust.tk/
hoặc:
https://sites.google.com/site/rashust/