Chao cac anh chi K47!
Hôm trước em nghe các chi nói về môn" Nhập môn KHCN" em cảm thấy đó có thể là môn khó nhất đối với chúng em trong năm học tới.Các anh. chị K47 ơi cho em hỏi là năm rồi Thầy Lạc hay thày Trường dạy vậy?Thầy dạy có khó tính và nghiêm khắc với Sv không?Các chị nhận xét gì về Thầy dạy môn đó?