Cần tìm một sinh viên thật giỏi code các loại ngôn ngữ cho website, blogs, làm apps cho facebook và các mạng xã hội khác. Nếu biết chút ít về thiết kế thì càng tốt.

Vui lòng liên hệ gửi thông tin giới thiệu năng lực, bao gồm những dự án đã làm nếu có, đến dzungmarcom@yahoo.com.

Chân thành cảm ơn,
Dzung