USB flash: Nạp lai firmware cho chip điều khiển USBest UT161/168/169UT-161/169/168 là IC giao tiếp của hãng USBest.


Cách sử dụng như sau
1. Cài đặt chương trình bằng file setup trong thư mục UT161 v20213. Nên cho phép tạo desktop icon để tiện sử dụng
2. Chạy chương trình :
- Cắm UFD cần xử lý (UFD dùng UT161/168/169)
- Chạy biểu tượng MP Tools Multi device (Hình : Chay)


- Chờ 1 chút, chương trình sẽ cài đặt driver cho UFD.
- Màn hình chinh xuất hiện (Hình : Main)

Nếu UFD của bạn không có lỗi phần cứng, sẽ xuất hiện tên, dung lượng, version firmware của nó ở port xxx (tùy theo bạn cắm UFD vào cổng USB nào trên máy)
3. Xử lý lỗi :
Kích chuột vào các nút CAP – VID/PID … cho sáng hết.
Mở menu Seting, chọn Seting hoặc ấn F1 để vào, chương trình hỗ trợ mấy loại, sẽ cho phép bạn chọn tên IC giao tiếp (Hình : Select)

Bạn chọn tên đúng như tên của IC trên UFD. OK.
Tiếp đó thiết lập như hướng dẫn trên các hình : Testing, PS, Vendor.
Hoàng Trọng Nghĩa