Cơ bản: Thực hành đo tụ hóa (đo nguội)Đo kiểm tra tụ hoá lọc nguồn (tháo tụ ra ngoài)
  • Tháo tụ lọc cần kiểm tra ra ngoài
  • Chuẩn bị một tụ lọc tốt (hoặc tụ mới) có điện dung tương đương
  • Chỉnh đồng hồ ở thang X 10 Ω
  • Đo vào hai đầu tụ lọc và đảo chiều que đo, quan sát mức độ phóng nạp của kim đồng hồ
  • Nếu độ phóng nạp của tụ cũ bằng với tụ mới thì tụ cũ còn tốt
  • Nếu độ phóng nạp yếu hơn tụ mới thì tụ cũ (cần kiểm tra) bị kém
  • Đo kiểm tra tụ điện bằng cách đo độ phóng nạp rồi so sánh với một tụ tốt
  • Điện dung của tụ càng cao thì độ phóng nạp càng mạnh
  • Hai tụ có cùng điện dung mà độ phóng nạp khác nhau thì tụ nào phóng nạp mạnh hơn thì tụ đó tốt hơn.
Nguồn: hocnghe.com.vn