Một tài năng mới của làng âm nhạc thế giới...cậu bé người Brazil Jotta A có chất giọng rất tuyệt vời