Hành trình ký hợp đồng chuyển nhượng thương quyền giữa VFF và AVG

- Ngày 13/5/2010, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái ủng hộ hợp tác lâu dài, toàn diện trong việc phát triển công tác truyền thông, truyền hình đối với các hoạt động thể thao tại Việt Nam của Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG).

- Ngày 8/6/2010, VFF có công văn gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc hợp tác với AVG trong 20 năm.

- Ngày 15/6/2010, Bộ có văn bản trả lời VFF về việc Bộ đồng ý chủ trương với các thống nhất hợp tác giữa VFF với Công ty Cổ phần Viễn thông và truyền thông An Viên (AVG); giao cho LĐBĐVN chủ động làm việc, thống nhất với AVG triển khai thực hiện theo đúng Quy định của pháp luật hiện hành.

- Ngày 5/7/2010, Ban chấp hành VFF đã họp và có Nghị quyết đồng ý ủy quyền Thường trực VFF đàm phán hợp đồng với AVG trong thời hạn 20 năm.

- Ngày 30/10/2010, Thường trực VFF họp và giao Ban Tiếp thị -Vận động tài trợ đàm phán hợp đồng với AVG trong thời hạn 20 năm.

- Ngày 7/12/2010, Đại hội thường niên VFF năm 2010 khóa VI nhiệm kỳ 2009-2013 đã họp và có Nghị quyết số 446 nhất trí biểu quyết thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình cho AVG trong giai đoạn 2011-2030.

- Ngày 8/12/2010, VFF và AVG ký hợp đồng về vấn đề bản quyền truyền hình.

-Ngày 21/12/2010, VFF có văn bản gửi các thành viên về việc ký hợp đồng với AVG.
Theo VNExpress.net