chào mọi người. có ai biết số điện thoại của thầy TS. NGUYỄN VŨ SƠN không chỉ cho mình với. Mình đang muốn liên hệ với thầy để xin thầy hướng dẫn làm đồ án. ai biết bày cho mình với nhé. Thanks mọi người nhé.