bạn nào có thể cho mình biết đồ gá trụ trượt thanh khía là như thế nào ko?có thể cho mình xin với