Hiện em đang bị rối về một mạch in dùng PIC! Cả nhà ai biết địa chỉ làm mạch trọn gói thì cho em nhé! Xin cảm ơn và hậu tạ!