xây dựng mạch sd ic 8255 để ktra 4 trạm a b c d
nếu trạm nào ko hoạt động thì có chuông báo