http://www.dulieuvieclam.com Là chuyên trang về tuyển dụng việc làm hàng đầu Việt Nam


Hãy tham gia :

+) Đăng Hồ Sơ Miễn Phí == > Nhà Tuyển Dụng dể dàng tìm thấy bạn

+) Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí == > Ứng Viên dể dàng tìm thấy bạn

-------------------------------------------------------------------------

Dữ Liệu Việc Làm xin trân trọng giới thiệu những vị trí tuyển dụng sau :

+) Chức Danh : External Field Collection Manager

+) Chức Danh : Contract Processing Manager

+) Chức Danh : Giám đốc kỹ thuật

+) Chức Danh : Process Engineer ( chemical)

+) Chức Danh : Legal Manager

+) Chức Danh : Phó Tổng Giám Đốc ( Khối kỹ thuật)

+) Chức Danh : Tender Manager

+) Chức Danh : Senior General Accountant

+) Chức Danh : PR Manager

+) Chức Danh : Iso Exceutive

Chi tiết cụ thể vui lòng tham khảo : Coppy Link = => http://www.dulieuvieclam.com/jobseeker/index.php <= = Coppy Link