Đang làm đồ án TKHTTĐ mà mấy thằng trong nhóm nó chọn cái cửa cuốn tự động giờ không biết làm thế nào nhờ các bác giúp với!
: