Các bạn học môn: Ma sát trong Gia công áp lực có thể tham khảo thêm các tài liệu về ma sát này nhé ^^
http://mediafire.com/?7u4gfkfd23esjwa