Dành cho ai tìm hiểu hay làm đồ án về công nghệ Đúc áp lực.
http://mediafire.com/?78ikf091bp43h0a