Đây là bản báo cáo thực tập kĩ thuật tại công ty TNHH E Nhất Hưng Yên của mình đợt hè 2011 vừa qua.
http://www.mediafire.com/?y7jfd53xrfu17sd