DownloadDownloadDownloadDownload

Cambridge Practice Tests for IELTS 3:

Download

Cambridge Practice Tests for IELTS 4:

Download

Cambridge Practice Tests for IELTS 5:

Download

Cambridge Practice Tests for IELTS 6:

Download

Cambridge Practice Tests for IELTS 7:

Download

Cambridge Practice Tests for IELTS 8:

Download

Check Your English Vocabulary for IELTS:

Download

Check your Vocabulary for IELTS:

Download

Check Your Vocabulary for the IELTS Examination:

Download

Focus on Academic Skills for IELTS:

Download

IELTS Exam samples Reading:

Download

IELTS Essays:

Download

IELTS Listening:

Download

IELTS on Track:

Download

IELTS Practice Now:

Download

IELTS Preparation and Practice:

Download

IELTS Reading Tests (2001 SamMcCarter and Judith Art):

Download

IELTS Reading:

Download

IELTS sample Practice Test from IELTSHELPNOW:

Download

IELTS Secrets:

Download

IELTS Speaking Real Test:

Download

IELTS Writing Task 2 Essay (100 plus essay):

Download

Improve Your IELTS Reading Skill:

Download

Insight Into IELTS Extra:

Download

Prepare for IELTS:

Download


-------------

Password giải nén http://infocus.edu.vn

Trường Anh ngữ InFocus
63 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại : 04.3628.5791
Email: contact@infocus.edu.vn
Website: http://infocus.edu.vn

Ngoài ra Trường Anh ngữ InFocus còn có thư viện sách và hơn 100 GB tài liệu dạng mềm tại địa chỉ 63 Phố Vọng, bạn nào muốn học thì qua trung tâm làm thẻ thư viện nha (dịch vụ thư viện free 100% đối với học viên và 20k/tháng đối với các bạn khác)
Source: http://infocus.edu.vn/forum/showthread.php?t=2089