User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: lập trình C++

 1. #1
  svBK's Newbie Avatar của littlegirl
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gửi
  5

  Icon5 lập trình C++

  e k biết viết code của đề sắp xếp danh sách sinh viên theo họ và tên, ai giúp e với ạ

 2. #2
  Điều hành viên Avatar của iexplore
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gửi
  208

  Mặc định Re: lập trình C++

  Bài dưới gồm nhiều hàm, trong đó có cả hàm daoXau() và xepTen() mà bạn cần
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  int n;
  struct {
     
  char hoten[30], lop[10];
     
  int d;
  hs[100], tg;

  void nhap();
  void ktHo();
  void locDiem(float);
  void xepDiem();
  void xepTen();
  void daoXau(char s[]);
  int main()
  {
     
  float x;
     
  nhap();
     
  ktHo();
     
  printf("\nNhap mot so thuc: "); 
     
     
  scanf("%f", &x);
     
  locDiem(x);
     
      
  xepDiem();
     
  xepTen();
     
  getch();
  }

  void nhap()
  {
     
  int i;
     
  printf("Nhap so luong sinh vien n = ");
     
  scanf("%d", &n);
     for (
  i=0i<ni++)
     {
        
  printf("-------------------------\n");
        
  printf("Nhap thong tin sinh vien thu %d\n"i);
        
  printf("Ho va ten: ");
        
  fflush(stdin); 
        
  fgets(hs[i].hoten30stdin);
        
  printf("Lop: "); 
        
  fgets(hs[i].lop10stdin);
        
  hs[i].11;
        while (
  hs[i].d<|| hs[i].d>10)
        {
           
  printf("Diem thi tin dai cuong: "); 
           
  scanf("%d", &hs[i].d);
           if (
  hs[i].d<|| hs[i].d>10)
              
  printf("Co loi! Hay nhap lai diem thi. \n");
        }
     }
        
  printf("---------------------------------------\n");
  }

  void ktHo()
  {
     
  char ho[6], t[6];
     
  int ij;
     
  fflush(stdin);
     
  printf("\nNhap mot ho: "); 
     
  gets(ho);
     
  printf("Nhung nguoi co ho ' %s 'la: \n"ho);
     for (
  i=0i<ni++)
     {
        if (
  strncmp(hohs[i].hotenstrlen(ho))==0)
           
  printf("%s\n"hs[i].hoten);
     }
     
  printf("---------------------------------------");
  }

  void locDiem(float x)
  {
     
  int i;
     
  printf("\nNhung nguoi co diem nho hon %.2f la: \n"x);
     for (
  i=0i<ni++)
        if (
  hs[i].d<x)
           
  printf("%s\n"hs[i].hoten);
     
  printf("---------------------------------------\n");
  }

  void xepDiem()
  {
     
  int ij;
     
  printf("\nSap xep sinh vien theo chieu giam dan cua diem thi Tin dai cuong: \n");
     for (
  j=n-1j>0j--)
        for (
  i=0i<ji++)
           if (
  hs[i].d<hs[i+1].d)
           {
              
  tg hs[i];
              
  hs[i] = hs[i+1];
              
  hs[i+1] = tg;
           }
     for (
  i=0i<ni++)
        
  printf("%s\n"hs[i].hoten);
     
  printf("---------------------------------------\n");
  }

  void daoXau(char s[])
  {
      
  /*Chuong trinh dao nguoc xau:
      Vi du:
          Toi ten la Khanh -> Khanh la ten Toi
      */
      
  char s1[50]=" "t[50], s2[50];
      
  int ij=0k=0a[10], m;
      
  strcat(s," ");
      
  strcat(s1,s);// s = " Toi ten la Khanh "
      
  for (i=strlen(s1)-1i>=0i--)
         if (
  s1[i]==' ')
         {
              
  a[k] = i;
              
  k++;
        }
      
  // k = so dau cach trong xau
      // Dao nguoc xau
      
  for (i=0i<k-1i++)
      {
          for (
  m=a[i+1]+1m<=a[i]; m++) 
          {    
              
  t[j]=s1[m];
              
  j++;
          }
      }
     
  strncpy(s2tstrlen(s));
     
  strcpy(ss2);
  }

  void xepTen()
  {
     
  int ij;
     
  char str1[30], str2[30];
     for (
  i=n-1i>0i--)
        for (
  j=0j<ij++)
        {
           
  strcpy(str1hs[j].hoten);
           
  strcpy(str2hs[j+1].hoten);
           
  daoXau(str1);
           
  daoXau(str2);
           if (
  strcmp(str1str2)>0)
           {
              
  tg hs[j];
              
  hs[j] = hs[j+1];
              
  hs[j+1] = tg;
           }
        }
     
  printf("Danh sach sinh vien voi ho ten sap xep theo bang chu cai: \n");
     for (
  i=0i<ni++)
        
  printf("%s\n"hs[i].hoten);
     
  printf("---------------------------------------\n");


 3. #3
  Chia sẻ Tri thức Avatar của Francisco
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gửi
  90

  Mặc định Re: lập trình C++

  Mình có đoạn code này: áp dụng cho tên tối đa ba chữ cái( Họ- đệm- Tên), riêng phần đệm nếu có tối đa 2 chữ hay k chữ thì thêm k lần đoạn code sau:
  PHP Code:
  else if(p=strchr(sv[i].ten,' ')){p=p+k;
                                            
  strcpy(sinvie[dem].ten,p);dem++;} 
  Sắp xếp danh sách sinh viên theo bảng chữ cái:
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  struct ho_ten
  {
         
  char ten[25];
  };
  int main()
  {
      
  struct ho_ten sv[10];
      
  struct ho_ten sinvie[10];
      
  int n,i,dem=0;
      
  char *p;
      do
      {
            
  printf("\nNhap vao so sinh vien khong qua 10, n = ");
            
  scanf("%d",&n);
      }
      while(
  n<1||n>10);
      
  printf("\nNhap danh sach cac sinh vien:");
      for(
  i=0;i<n;i++)
      {
                      
  printf("\nSinh vien thu %d",i+1);fflush(stdin);
                      
  gets(sv[i].ten);
                      if(
  strchr(sv[i].ten,' ')==NULL){
                                            
  strcpy(sinvie[dem].ten,sv[i].ten);dem++;
                                            }
                      else if(
  p=strchr(sv[i].ten,' ')){p=p+1;
                                            
  strcpy(sinvie[dem].ten,p);dem++;}
                      else
                      {
                          
  p=strrchr(sv[i].ten,' ');p=p+1;
                          
  strcpy(sinvie[dem].ten,p);dem++;
                      };
      }
      
  struct ho_ten tmp;
      
  int j;
      for(
  i=0;i<n-1;i++)
      {
                      for(
  j=i+1;j<n;j++)
                      {
                                      if(
  strcmp(sinvie[i].ten,sinvie[j].ten)>0)
                                      {
                                                                                 
  tmp=sv[i];sv[i]=sv[j];sv[j]=tmp;
                                                                                 
  tmp=sinvie[i];sinvie[i]=sinvie[j];sinvie[j]=tmp;
                                                                                 
                                      }
                      }
      }
      
  printf("\nDanh sach lop xep theo thu tu chu cai: \n");
      for(
  i=0;i<n;i++)
      
  puts(sv[i].ten);
      
  getch();
      return 
  0;

  ~/http://sonkimdinhhust.wordpress.com/
  Franicso
  >_


+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube